Предложения

http://ricka.bg/wp-content/uploads/2015/06/t9.png
http://ricka.bg/wp-content/uploads/2015/06/t10.png

В момента заведението няма предложения